Forskare Förskolan måste få en rejäl översyn

Förskolan har kommit i skymundan vid viktiga satsningar på skola och utbildning. Vi är djupt bekymrade över de många utmaningar står inför. Situationen är inte acceptabel, skriver forskarna Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Forskare Förskolan måste få en rejäl översyn

Nyckelord: