Lasse Swärd Mycket snack och lite verkstad

Det låter bra med ett samlat grepp för att få ned utsläppen från transportsektorn. Men det vill till att åtgärderna bygger på teknikneutralitet och långsiktighet.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Lasse Swärd Mycket snack och lite verkstad

Nyckelord: