Översynen av biståndsavräkningarna måste ske öppet

SLUTREPLIK. Det är bra att regeringen nu ska se över den modell som ska användas för . Regeringens utgiftsmodell och Migrationsverkets kostnadsmodell har nämligen ett gemensamt problem – ingen av modellerna baseras på en beräkning av de förväntade kostnaderna för de nya asylsöka...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Översynen av biståndsavräkningarna måste ske öppet

Nyckelord: