Sorj Chalandon Faderns yrke

En drabbande och välberättad skildring av relationen mellan far och son.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Sorj Chalandon Faderns yrke