Statliga AP-fonderna slår AMF och Alecta

Andra AP-fonden är bäst i klassen när de fyra stora AP-fonderna nu har presenterat sina bokslut för 2016. AP-fonderna har även lyckats betydligt bättre än de andra pensionsjättarna. Andra AP-fondens avkastning för 2016 på 10,3 procent är nästan dubbelt så bra som Alectas mer blygsamma 5,8 procent.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Statliga AP-fonderna slår AMF och Alecta