Olustigt när uttryck blir sanningar

Vi som är lite äldre har med tiden lärt oss att politiker använder uttryck i skrivelser och tal vars betydelse de antingen inte känner till eller, än värre, medvetet använder för att de tjänar deras syften i avsikt att påverka människor som heller inte känner betydelsen.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Olustigt när uttryck blir sanningar

Nyckelord: