Svenska banker gör inga övervinster

I fjol var nas genomsnittliga avkastning på eget kapital 11,5 procent. Det kan jämföras med snittet för andra före­tag som låg på 13,7 procent. Vi ställer oss frågan på vilka grunder det tycks ha etablerats en myt om att na gör ””, skriver Hans Lindberg och Johan Hansing, Sven...

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Svenska banker gör inga övervinster