Undanta gamla från program

Sverige har ett utbytes för ordinerade mediciner där apoteken åläggs att ”erbjuda” sina kunder det för perioden billigaste ur medicinsk synpunkt godtagbara alternativet.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Undanta gamla från program

Nyckelord: