Expert Inte mer brandfarligt – om man gör rätt

Brandfaran gjorde att det var förbjudet att bygga trähus med fler än två våningar från 1874 till 1994. De moderna trähus som byggs i dag skiljer sig kraftigt från de gamla. De uppfyller Boverkets krav på funktion och brandsäkerhet, men frågan väcker debatt.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Expert Inte mer brandfarligt – om man gör rätt

Nyckelord: