Fascinerande resa genom det 1900-talets fo¨rsta decennier

Karin Ek (1885–1926) var de starka ka¨nslornas och de stora kvalens författare. Jenny Aschenbrenner läser en ny biografi och en av hennes romaner, bortglömd och nu återupptäckt.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fascinerande resa genom det 1900-talets fo¨rsta decennier