Fem metoder som hjälper dig att ta rätt beslut

Nästan åtta av tio chefer i tidningen Chefs undersökning om beslutsfattande uppger att de inte har någon form av systematiskt tillvägagångssätt när det handlar om beslutsfattande. Här är fem som hjälper dig att fatta bättre och klokare beslut.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fem metoder som hjälper dig att ta rätt beslut