IVO-rapport Allvarliga brister i svenska vården

Otillräckligt med vårdplatser. Brist på läkare och sjuksköterskor. Multisjuka som ingen tar helhetsansvar för.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten IVO-rapport Allvarliga brister i svenska vården

Nyckelord: