Nedgång av Semafos reserver

Gruvbolaget Semafos bevisade och sannolika malm uppgick per slutet av 2016 till totalt 28,2 miljoner ton med en genomsnittlig guldhalt om 3,31 gram per ton.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Nedgång av Semafos reserver

Nyckelord: