Sarah McKenzie Quartet på Konserthuset i Stockholm

Ett oförargligt framförande utan nämnvärd friktion.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Sarah McKenzie Quartet på Konserthuset i Stockholm