Bra drag i svensk ekonomi

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 2,3 procent under fjärde kvartalet 2016 jämfört med samma period året innan. Jämfört med tredje kvartalet växte BNP med 1,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Bra drag i svensk ekonomi

Nyckelord: