Bra drag i svensk ekonomi

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte förra året med 3,3 procent jämfört med 2015. Under fjärde kvartalet steg BNP med 2,3 procent jämfört med samma period året innan. Jämfört med tredje kvartalet växte BNP med 1,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Bra drag i svensk ekonomi

Nyckelord: