Den riktiga skogen håller på att ta slut i Sverige

Läget är akut för de skogsområden som är viktiga för att hotade arter ska överleva. De ger också möjlighet till friluftsliv, rening av vatten och luft samt motståndskraft mot klimatförändringar på ett sätt som en odlad skog inte klarar. Vi måste nu fyrdubbla skyddet av skog, skriver Frode Pleym, Sve...

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Den riktiga skogen håller på att ta slut i Sverige

Nyckelord: