Fastklämd hissmontör allvarligt skadad

En i Karlskrona har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha fastnat mellan en hiss och taket på hisschaktet.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fastklämd hissmontör allvarligt skadad