Förslag till ny museilag stärker museernas självständiget

Regeringen har lämnat in sin proposition om ny kulturarvspolitik till riksdagen. I den finns bland annat ett förslag till ny som stärker självständighet och slår fast att politiker varken ska lägga sig i innehåll eller perspektiv.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Förslag till ny museilag stärker museernas självständiget

Nyckelord: