Försvaret köper underhåll av Saab

Försvarets materielverk, FMV, skriver nytt kontakt med Saab till ett maximalt värde av 236 miljoner kronor. Saab kommer att leverera support och underhåll av marinens undervattensvapensystem under perioden 2017-2019. Sedan tidigare finns en avsiktsförklaring mellan FMV och Saab som gäller fram till ...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Försvaret köper underhåll av Saab

Nyckelord: