Jordbruksverket censurerade smittläkare

Jordbruksverket vill ogärna peka ut svensk kyckling som orsak till det pågående utbrottet av campylobacter. I ett försök att dölja smittkällan har myndigheten till och med censurerat den smittskyddsläkare som är högst ansvarig för svenskt smittskydd.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Jordbruksverket censurerade smittläkare