Klimatpakt godkänd av önation

Marshallöarna har som första land ratificerat ett avtal från 2016 om att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet handlar om utsläpp som generas av kylskåp, frysar och luftkonditionering. I sådan utrustning används väteflourkolföreningar (HFC) som ersättning för freoner, som skadar ozonlagret.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Klimatpakt godkänd av önation

Nyckelord: