Skapa en fond för migrationen

Sedan 2015 har vuxit och blivit ett stort problem i flera EU-länder, inte minst i Sverige. Kriserna i Syrien, Iran och Afghanistan har vållat oreda och osäkerhet inom EU.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Skapa en fond för migrationen

Nyckelord: