Tre industriprojekt som kan ge Sverige fossilfri ledning

Kilmatförändringarna är nu så akuta att det krävs tekniksprång för att nå målet om ett tt Sverige. Tre språng är fullt möjliga att genomföra om de politiska förutsättningarna ges: Skifte till stålindustri, en modern fabrik för elbilsbatterier samt bioraffinaderier, skriver Svante ...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Tre industriprojekt som kan ge Sverige fossilfri ledning