Utrikesfödda oftare offer för sexbrott och bedrägerier

Brottstrenderna i Sverige visar på flera tydliga förändringar över en längre tid. Det handlar om allt från skjutvapen och ekonomisk brottslighet till och rattfylla. Men går det att jämföra Sveriges brottslighet med andra länder?SvD har undersökt – och listar några utvalda trender.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Utrikesfödda oftare offer för sexbrott och bedrägerier

Nyckelord: