Ytterligare dunkar spillolja har hittats

Plast och oljefat med har under den senaste tiden hittas på flera platser. Den senaste avstjälpningsplatsen är i Torsjö strax norr om infarten från riksväg 27.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Ytterligare dunkar spillolja har hittats