Batterilager kan ändra hela energisektorn

Utvecklingen av pris och prestanda hos batterier har varit exceptionell den senaste tiden. Men för att Sverige till fullo ska kunna utnyttja de nya möjligheterna krävs ett antal konkreta åtgärder, skriver Olle Johansson och Anna Wolf, Power Circle.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Batterilager kan ändra hela energisektorn