Le Pen får stort stöd i norr

När kol- och stålindustrin försvann förvandlades Denain i norra Frankrike till en av landets fattigaste städer. Inför presidentvalet vänder sig allt fler till högerextrema Nationella fronten, som precis som Donald Trump, plockar poäng i avindustrialiserade regioner.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Le Pen får stort stöd i norr