Minnesord Mailice Wifstrand

Prosten Mailice Wifstrand, Lund, har avlidit i en ålder av 93 år. Närmast anhöriga är barnen Tora, Marianne, Sven och Jan, barnbarn och barnbarnsbarn.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Minnesord Mailice Wifstrand