Ojämlikhet hämmar tillväxten i världen

Protektionistiska trender och politisk osäkerhet påverkar i hög grad diskussionerna på Världsbankens och Internationella valutafondens stora vårmöten. Minskad har flyttat allt högre upp på dagordningen, och är nu ett huvudtema.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Ojämlikhet hämmar tillväxten i världen