Rapport Småland i topp i EU

Sex av åtta svenska regioner ligger bland de tio främsta inom EU när det gäller sysselsättningen. Nu växer hela Sverige starkt och den bästa uppväxlingen finns i norr, hjälpt av en starkare export, enligt en Nordea.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Rapport Småland i topp i EU

Nyckelord: