I vilken roll ute i skogen

Ibland kan skogsmark avverkas utan problem. Ibland föreligger hinder, som till exempel att den anses innehålla ett visst mått av skyddsvärda arter, så att en avvägning mellan olika intressen måste göras av myndigheterna.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten I vilken roll ute i skogen

Nyckelord: