Fastande elever skickas hem - noteras för skolk

Förra året svimmade en elev under fastan. Nu riskerar att skickas hem och skrivas upp för .

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fastande elever skickas hem - noteras för skolk

Nyckelord: