Miljonskadestånd för döda fiskyngel

Under ett grävarbete råkade ett företag gräva av en plastledning som försåg en fiskodling med vatten från en sjö. Följden blev att hundratusentals av lax och röding dog av kvävning.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Miljonskadestånd för döda fiskyngel

Nyckelord: