Öka storleken på skolorna så blir kvaliteten bättre

Genom att öka skol och arbeta mer som koncerner kan skolor både förbättra och minska kostnaderna. Att avskaffa behörighetskraven för rektorer och då öppna upp yrket för fler med företagsledningserfarenhet skulle sannolikt också bidra till en bättre skola, det skriver Erik Lakomaa...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Öka storleken på skolorna så blir kvaliteten bättre

Nyckelord: