Varnar Värsta vatten-bristen på drygt 100 år

Vi går mot torrare tider.Ovanligt lite regn och låga grundvattennivåer kan leda till att Sverige nu drabbas av den värsta vattenbristen på 100 år.– Det är alarmerande, säger Lennart Sorby på Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln på Expressen

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Varnar Värsta vatten-bristen på drygt 100 år

Nyckelord: