Balans mellan principer gör LNU produktivt

Det kollegiala självstyret kan inte ensamt vägleda alla beslut på Linnéuniversitetet, skriver Peter Aronsson i ett debattsvar till Detlef Quast.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Balans mellan principer gör LNU produktivt