Fler allvarliga biverkningar av medicin

Fallen med allvarliga av läkemedel ökar. Ändå tror Läkemedelsverket att många fler är drabbade. Alldeles för många får allvarliga av er, men utan att det rapporteras. Det är en av slutsatserna i Läkemedelsverkets årliga rapport om .(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fler allvarliga biverkningar av medicin