Fler allvarliga biverkningar av medicin

Fallen med allvarliga av läkemedel ökar. Ändå tror Läkemedelsverket att många fler är drabbade.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fler allvarliga biverkningar av medicin

Nyckelord: