Kyrkan hushåller med sina resurser

Katarina Toll Koril?, chef för stiftskansliet? Växjö stift, svarar på Lage Engströms insändare om försäkringsmäklare.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Kyrkan hushåller med sina resurser

Nyckelord: