Var fjärde kommun tror tiggeriet har minskat

Mer än var fjärde bedömer att antalet EU-medborgare som tigger har minskat sedan förra året. Bara fyra av 251 er som svarat på SVT:s enkät anser att har ökat. Det är landets socialchefer som ombetts göra en bedömning av hur omfattande är.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Var fjärde kommun tror tiggeriet har minskat