Kristofer Ahlström Det verkar krävas superkrafter för att störta en patriarkatet

Det verkar för att en patriarkal världsordning. Kristofer Ahlström ser hur den feministiska röda tråden i ”Wonder Woman” vitaliserar ett slitet koncept.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Kristofer Ahlström Det verkar krävas superkrafter för att störta en patriarkatet