Löneskillnaden fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12 procent under 2016, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året innan enligt en rapport från Medlingsinstitutet. "Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Löneskillnaden fortsätter att minska

Nyckelord: