Preppers - trendiga och redo!

Allt fler har börjat förbereda sig för en mer eller mindre påhittad domedag. Länge var detta något som skedde i det fördolda, men på senare tid har beredskapen blivit trendig. Hur kommer det sig och vad är poängen?

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Preppers - trendiga och redo!