Lönsamhet dröjer för Recytec

Aktietorgets Recyctec Holding reviderar tidigare kommunicerade mål om att nå ett positivt rörelseresultat för helåret 2017. I stället räknar styrelsen med att kunna nå breakeven på månadsbasis under fjärde kvartalet 2017.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Lönsamhet dröjer för Recytec

Nyckelord: