Stärk skyddet för barn som utsätts för sexuella övergrepp

Regeringen ser nu över skyddet för barn som utsätts för . Visst finns det mycket att vinna på ett bättre lagskydd, men än mer akut är utbildning för domare, jurister och poliser. Om inte de som ska utreda brotten och tolka lagarna har kunskap nog – så kan inte alla lagar i världen ...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Stärk skyddet för barn som utsätts för sexuella övergrepp

Nyckelord: