Stor flyktingvåg från Venezuela

Allt fler venezolaner flyr från landets ekonomiska kris. Hittills i år har 52.000 venezolaner sökt asyl, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. I fjol var antalet 27.000. – För första gången är det Venezuela som ”producerar” flyktingar, säger Venezuelaexperten Tomás Páez till The Guardian.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Stor flyktingvåg från Venezuela