Sverige bäst i världen mot inkomstklyftor

Av 152 undersökta länder är Sverige bäst på att bekämpa , enligt ett nytt index. Genom att titta på tre faktorer: sociala utgifter, skatter och arbetstagarnas rättigheter, bedöms s länders ambitioner att minska na.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Sverige bäst i världen mot inkomstklyftor

Nyckelord: