Svårt att rekrytera nya id-kontrollanter

Drygt 100 personer måste rekryteras för att klara de heltäckande gränskontroller som ska påbörjas på Hyllie station, Lernacken vid Öresundsbron och i Helsingborgs hamn från och med månadsskiftet september-oktober.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Svårt att rekrytera nya id-kontrollanter

Nyckelord: