Tramptag mot högre höjder

Att cykla är ett trevligt sätt att komma nära inpå en bygd. I lagom takt trampar vi därför i trakten runt Örken, den långsmala sjön som sträcker ut sig mellan Braås i söder till Ramkvilla i norr.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Tramptag mot högre höjder

Nyckelord: